Nikto neprehrá

Keď som na www.martam.sk „vyvesila“ k svojmu projektu Jednu knihu ročne (knižnici) text, ktorým som pozývala zapojiť sa doňho, nerobila som si ilúzie o masovej účasti. Na desiatky a desiatky mailov, ktoré som rozposlala do knižníc na Slovensku naozaj prišlo iba pár odpovedí. Prečo?
Foto: cris25

Foto: cris25

Stiahnuť si plagát, vyvesiť ho v knižnici či ponúknuť miestnemu kníhkupectvu, motivovať solventných čitateľov, aby knižnici kúpili knihu podľa jej potreby, oslovovanie škôl, aby školáci vyrobili pre knižnicu darcovské exlibrisy, kam sa budú môcť vpisovať mená darcov kníh, prípadne zverejňovanie ich mien, to všetko je pre knihovníčky práca navyše. A ocenená len odmenou v podobe niekoľkých nových kníh. V prvom mesiaci roka 2013 sa však predsa len našlo aj pár ďalších obetavých pracovníčok knižníc, ktoré mi napísali, že sa do projektu Jednu knihu ročne (knižnici) zapoja. Našli sa aj také, ktoré nenapísali, ale ako sa ukázalo pri hľadaní na webe, myšlienku projektu, ktorý som spustila 31. marca 2012 v Knižnici mesta Hlohovec na besede s poetkou Milou Haugovou, prevzali. Palce v tomto, behu na dlhú trať, ako aktivity projektu JKR(K) nazval riaditeľ knižnice v Spišskej Novej Vsi Jozef Lapšanský, však spolu s knižnicou v Hlohovci, ktorá projekt spojený nielen s darovaním kníh knižniciam, ale aj tvorbou darcovských exlibrisov deťmi výdatne propaguje, držíme všetkým. Pretože v tomto behu nikto neprehrá. A komu konkrétne okrem tých, o ktorých bola reč v predchádzajúcich textoch?

Spišská knižnica Spišská Nová Ves

Koncom roka 2012 potešil e-mail od PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD., riaditeľa Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi, ktorý napísal: „Váš projekt sa v Spišskej knižnici ujíma, bárs tempom pomalším, ale vytrvalým. Zakomponujeme ho do nášho projektu S knihou sa ani v kyberpriestore nestratíš…, predkladaného 10. 12. 2012 do grantového systému Karpatskej nadácie. Na našom projekte budú participovať študenti Cirkevného gymnázia Š. Mišíka v Spišskej Novej Vsi a postupne sa k nim priradia i ďalší stredoškoláci. V cykle tvorivých dielní do 15. marca do 31. októbra budúceho roku poprosíme stredoškolákov, aby vypracovali ex librisy, upútavky (elektronické i printové) na hnutie, program či iniciatívu Jednu knihu ročne (knižnici). Nateraz sa táto myšlienka prejavuje vo výnimočne štedrom darcovstve vzácnych, naozaj hodnotných kníh pre našu pobočku na spišskonovoveskom sídlisku Mier. Program, zámysel, koncepciu či projekt Jednu knihu ročne (knižnici) odhadujem ako beh na dlhú trať. V súčasnosti majú naši čitatelia k dispozícii dosť exemplárov zoznamu knižných titulov, ktoré by obohatili náš fond. Terajší priaznivý aj dlhodobo perspektívny model darcovstva je výsledkom vášho konceptu. A keď sa nám podarí zaangažovať mladých gymnazistov, určite sa dopracujeme aj k individuálnemu čitateľskému kupovaniu i venovaniu kníh našej inštitúcii.“

Obecná knižnica G. Kolinoviča v Šenkviciach

Myšlienku JKR(K) uvítala a čitateľov knižnice i priateľov literatúry ňou oslovila PhDr. Silvia Mišúnová, knihovníčka z Obecnej knižnice G. Kolinoviča v Šenkviciach. Píše, že z dotácie od obce mohli doteraz každoročne kúpiť 100 – 120 kníh, ale v roku 2013 to bude vzhľadom na úsporné opatrenia len 20 – 30 kníh. Víta síce, že šenkvickej knižnici občas ľudia venujú staré knihy, pretože aj medzi nimi sa vždy nájde nejaká vhodná pre knižnicu, ale predsa len – čitatelia si chcú požičiavať aktuálne tituly. Knižnica teda staré knihy ponúka na burze a z výťažku (v roku 2012 to bolo 205,60 eura) kupuje nové knihy. A tento rok azda v rámci projektu JKR(K) prispejú svojej knižnici novými knižnými titulmi aj Šenkvičania, ktorým to peňaženka dovolí. Viac informácií, ako na to, nájdu aj na https://jkr.martam.sk/?art=howto.

Malokarpatská knižnica Pezinok

Foto: JeremyOK

Foto: JeremyOK

„S nadšením a záujmom som si prečítala článok Jednu knihu ročne (knižnici) na stránke www.dokniznice.sk,“ napísala PhDr. Katarína Benciová z oddelenia metodiky a koordinácie Malokarpatskej knižnice v Pezinku a požiadala o možnosť zverejniť informáciu o projekte v okresnom časopise OČK(o), ktorý Malokaropatská knižnica v Pezinku vydáva pre knižnice okresov Pezinok, Senec a Malacky. Stalo sa, takže teraz treba dúfať, že myšlienka padne aj na kultúrne úrodnú malokarpatskú pôdu a do projektu JKR(K) sa zapoja aj ďalšie knižnice (či sa zapojila aj knižnica v Pezinku, nie je známe). A tam, kde to bude možné, sa k nej hádam pridajú nielen darcovia, ale aj deti, ktoré vytvoria darcovské exlibrisy s menom knižnice a miestom na meno darcu.

Mestská knižnica Dobšiná

Vedúca odboru kultúry Mestského úradu Anna Macková povedala pre internetové noviny www.mestodobsina.sk že „výhodou projektu je, že sa pri ňom nezháňajú peniaze, ale motivuje jednotlivcov-čitateľov, aby knižniciam prispeli darovaním aspoň jednej novej knihy. A dodala, že „je to aj jedna z možností ako si nájsť cestu k čitateľom, alebo opačne, ako si nájdu čitatelia cestu ku knižnici a že v projekte ide len o ochotu spolupráce knižnice s čitateľmi, alebo občanmi ochotnými darovať knihu.“ Potešiteľné je, že v Dobšinej si osvojili aj ďalšiu myšlienku projektu ponúknuť deťom možnosť tvorby exlibrisov do darovaných kníh a chystajú sa osloviť školy, aby vyrobili exlibrisy, ktoré by knižnica aj s menami darcov vlepovala do darovaných kníh. Každá darovaná kniha tak môže mať exlibris-originál a  deti to možno bude motivovať na zapojenie do renomovanej medzinárodnej súťaže detských exlibrisov EX LIBRIS HLOHOVEC.

Kysucká knižnica v Čadci

Foto: Fran Simo

Foto: Fran Simo

Bez veľkých slov sa do projektu zapojila čadčianska knižnica, o ktorej možno málokto vie, že jej korene siahajú až do roku 1919 a že v roku 1940 v nej otvorili prvú verejnú záhradnú čitáreň na Slovensku. Vznikla zásluhou dobrovoľného knihovníka a ľudomila Michala Kassaia. ktorá ho, obohatila o tip – darovať knižnici predplatné nejakého časopisu. Skvelý nápad!

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Nemenej skvelý nápad mali v Kysuckom Novom Meste, keď v informácii o zapojení do projektu k mottu: Kúpiť – prečítať – darovať uviedli, že „Pre rozvoj čítania je dôležitý aj druhý krok: knihu prečítať.“

Mestská knižnica Ružomberok

Ako riaditeľka knižnice v Ružomberku Ing. Tatiana Babincová sľúbila, do projektu sa zapojila aj Mestská knižnica v Ružomberku a doteraz od darcov pribudli tieto knihy:

Eric Lambert – K sláve odsúdení, Jeffery Deaver – Hrana, Jozef Heriban – Schovaný, neschovaný, idem, Rudolf Benko – Všetko sa nekončí.

Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota

Stručná informácia o tom, že do projektu Jednu knihu ročne (knižnici) sa zapojila knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, sa objavila nielen na portáli knižnice, ale 8. februára 2013 aj v internetových novinách www.gemerland.sk. A oznam o zapojení knižnice do projektu priniesli aj veľmi zaujímavé internetové noviny Rimava.sk. „Oznam vznikol na základe podnetu z Knižnice M. Hrebendu v Rimavskej Sobote, ktorá nás požiadala o spoluprácu pri oslovení čitateľov a potenciálnych darcov nových kníh do knižnice. Sme radi, že sme mohli pomôcť dobrej veci,“ uviedla PhDr. Martina Urbanová. Medializácia nápadu a projektu v Rimava.sk znamená nádej na viac darovaných nových kníh Knižnici M. Hrebendu. Vďaka.

Novohradská knižnica Lučenec

sa podľa informácie riaditeľky PhDr. Daše Filčíkovej pridala k projektu JKR(K) informáciou o ňom na svojej www, v knižnici i v meste Lučenec už v lete 2012. A nedávno ju zopakovala. Veď opakovanie je nielen matka múdrosti, ale aj osviežovania pamäti a pripomenúť solventnejším čitateľom, že ich knižnica potrebuje, je namieste najmä pred mesiacom knihy.

Mestská knižnica Sliač

Do projektu Jednu knihu ročne (knižnici) sa zapojila Mestská knižnica v Sliači založená, ako sa uvádza na jej www, už roku 1926, Jej zriadenie vtedy odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo v obci Hájniky. Knižnica mala vtedy 162 zviazaných zväzkov a o rok neskôr už ich počet podľa záznamu v kronike o rok stúpol na 180. Knižnica mala vtedy 69 čitateľov a 408 výpožičiek. Koncom roka 2011 už bolo v knižničnom fonde 15 417 kníh a 16 titulov periodík. Zapojením do projektu JKR(K) ich azda niekoľko pribudne aj nad rámec tohtoročného plánovaného počtu.

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Projekt JKR(K) veľmi výraznou propagáciou všetkých materiálov, ktoré s ním súvisia, podporila na na www.murovacitaren.sk, www.dokniznice.sk aj spisovateľka Gabriela Futová, metodička pre prácu s deťmi a mládežou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a vedúca pracovnej skupiny so zameraním na prácu s deťmi a mládežou, ktorú zriadila Slovenská národná knižnica v Martine.