Čitatelia knižniciam, čitatelia čitateľom

Od zverejnenia projektu Jednu knihu ročne (knižnici) v marci 2012 v knižnici v Hlohovci kúpili čitatelia tamojšej knižnici trinásť nových kníh, a „na ceste“ je štrnásta, dar vydavateľstva Perfekt. V priemere teda knižnici pribudli od čitateľov dve nové knihy mesačne.

Ako je to inde? Z vyše stovky oslovených knižníc ich okrem Hlohovskej knižnice na nápad zareagovalo šesť, s podporou sa pridala spisovateľka Gabriela Futová z Prešova a umelecký drotár Juraj Šerík z Čadce.

Knižnice v Nitre a Trnave

Záložka do knihy

Záložka do knihy

Na nápad zareagovali okrem hlohovskej knižnice ako prvé Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre a Krajská knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, napriek tomu, že tieto knižnice nemajú vďaka starostlivosti svojich zriaďovateľov s napĺňaním knižničných fondov problémy. Riaditeľka Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre Monika Lobodášová však uviedla, že hoci je ročný prírastok knižnice priemere okolo 5 000 knižničných jednotiek, je každá dobrá kniha v ich knižnici vítaná. Preto PDF plagáta informujúceho o projekte JKR(K) určeného najmä do kníhkupectiev či iných verejných priestorov umiestnili na www.ksknitra.sk aj na sociálnu sieť.

Riaditeľka Krajskej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Lívia Koleková uviedla: „Nápad Jednu knihu ročne knižniciam od čitateľov je dobrý a radi by sme ho realizovali aj u nás. Možno však trochu modifikovane. My totiž exlibris máme. Vytvoril ich ako dar pre našu knižnicu akademický maliar Miroslav Cipár, a to osobitne pre detské knihy a osobitne pre knihy pre dospelých. Z originálov sme si dali vyrobiť samolepky, ktoré by sme mohli použiť do darovaných kníh. Aspoň by sme sa takto verejne poďakovali pánovi umelcovi za jeho nezištný dar.“

Perfekt a spisovateľka G. Futová

Projekt Jednu knihu ročne (knižnici) privítala aj zástupkyňa šéfredaktora vydavateľstva Perfekt a šéfredaktorka časopisu pre deti Fifík Magdaléna Gocníková. Podľa Kataríny Farkovej z Kníhkupectva Vojtecha Zamarovského v Bratislave u nich už jedna zákazníčka kúpila knihu, vraj pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Nie je vylúčené, že to bolo na podnet informácie o projekte, zverejnenej prvý raz v apríli. Ústretovo zareagovala aj spisovateľka Gabriela Futová, metodička pre prácu s deťmi a mládežou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a vedúca pracovnej skupiny so zameraním na prácu s deťmi a mládežou, ktorú zriadila Slovenská národná knižnica v  Martine.

„V šírení tohto nápadu pomôžem; môžem ponúknuť napríklad weby Do knižnice a Murova čitáreň,“ napísala. „Aj ja sa snažím, aby knižniciam pribudli nové knihy aj bez nákupu – napríklad teraz beží kampaň Slovenskej národnej knižnice Do knižnice 2 – Nakazení čítaním, kde sú pre čitateľov štyri súťaže, vďaka ktorým môžu verejné knižnice získať balíky kníh v hodnote po 1 000 eur. Alebo anketa Zlatá rybka. Je to anketa o najobľúbenejšiu slovenskú detskú knihu roka, ktorú vyhlasuje Slovenská národná knižnica v Martine, Slovenská sekcia IBBY, OZ Fanfáry a OZ KnihoBrána. Hlasovať môžu detskí čitatelia prostredníctvom knižníc. Tam nájdu anketové lístky a knihovníčky, ktoré im pomôžu anketové lístky vypísať. Zo správne vypísaných anketových lístkov bude vyžrebovaný jeden, ktorého autor získa balík kníh od sponzorov, teda vydavateľov detských kníh. Spolu s výhercom získa knihy aj knižnica, prostredníctvom ktorej výherca hlasoval.

Tekovská knižnica v Leviciach

K ponúknutému nápadu bol ústretový aj kolektív pracovníkov v Tekovskej knižnici v Leviciach. Informáciu o projekte Jednu knihu ročne (knižnici) takmer okamžite potom, ako sa o ňom dozvedeli, umiestnili na svojom webovom portáli a Jana Holubcová s kolektívom pracovníkov Tekovskej knižnice v Leviciach napísala: „Váš nápad sa nám veľmi zapáčil, a hneď sme to všetko zverejnili, najskôr na sociálnej sieti, pretože kolegyňa, ktorá robí www stránku bola na dovolenke. Takmer hneď sme dostali avízo, že niekto chce pre knižnicu kúpiť knihu. Potom sme všetko zverejnili aj na stránke knižnice a spravili sme plagáty pre všetky verejne prístupné

oddelenia.“

Knižnica Jána Bocatia v Košiciach

„Človek sa len zriedkavo stretáva s niekým mimo fachu, komu leží na srdci osud knižníc,“ napísala riaditeľka Knižnice Jána Bocatia v Košiciach Klára Kernerová. „Našej knižnici venujú čitatelia svoje knihy už dlho. Pravdaže, predovšetkým tie, ktorých sa chcú zbaviť, lebo im obmedzujú priestor. Ale aj to je chvályhodné – že dávajú knižnici prednosť pred zbernými surovinami. Vždy sa z toho dá niečo užitočné vybrať, prípadne ponúknuť na burze kníh, ktorú pravidelne organizujeme. Robili sme už aj zbierky, ale získaný finančný obnos nás z biedy nevytrhol. Neviem, či by vaša myšlienka tu na východe, kde sa obracia dvakrát každé euro mala úspech, ale za pokus by to stálo. Knižnica sa práve teraz rekonštruuje a po ukončení úprav by bola vhodná príležitosť na takúto kampaň. A výzva Jednu knihu ročne (knižnici) by sa možno dala ešte modifikovať – Kúp si knihu, prečítaj a venuj knižnici.“

Mestská knižnica Ružomberok

„Výborný nápad, vďaka za inšpiráciu,“ napísala riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku Tatiana Babincová a dodala: „Určite sa do toho pustíme.“

Obecná knižnica Hliník nad Hronom

„Myšlienka Jednu knihu ročne (knižnici) ma veľmi oslovila,“ píše Jana Miháliková z obecnej knižnice v Hliníku nad Hronom. „Samozrejme, že tak ako väčšina knižníc na Slovensku, aj tá naša sa borí s finančným problémom. Preto sa hneď dám do práce a ak sa nám podarí získať touto formou ochotných darcov, budem vás informovať.“

Kto bude ďalší?

Ktoré knihy pribudli

Knižnica v Hlohovci dostala v rámci projektu JKR(K) tieto knihy: Ars poetica 2011; Haruki Murakami – Kronika vtáčika na kľúčik (2 diely); Mila Haugová – Biele rukopisy; Chaim Potok – Polnoc starých mužov; James A. Levin – Modrý zápisník; Ibby Knill – Žena bez čísla; Jozef Banáš – Posledná nevera; Dominik Dán – Kožené srdce; Tom Nicholson – Gorila; Andrej Štiavnický – Vivat, Alžbeta Bátoriová!; Stephen King – 22.11.1963; Jan Kolář – 12 x v hlavní úloze; Erin Morgensternová – Nočný cirkus a „na ceste“ je kniha poviedok od Jany Bodnárovej – 13.