Knižnicu obdarovali aj deti

Naša knižnica, ktorá sa zapojila do projektu Jednu knihu ročne (knižnici) dostala za necelé štyri mesiace roka 2013 viac ako 60 nových kníh od súkromných osôb, vydavateľstiev Fragment a Martinus.

Tretiaci zo Základnej školy P. K. Hostinského v Rimavskej Sobote

Dvojnásobne sa tešíme, že projekt Jednu knihu ročne (knižnici) oslovil aj deti, ktoré ešte nezarábajú, a v prospech našej knižnice sa dokázali vzdať svojho vreckového. Tretiaci zo Základnej školy Petra Kellnera Hostinského nám spolu s pani učiteľkou Janou Bokorovou darovali knihu J. Uličianskeho Analfabeta Negramotná a druháci s pani učiteľkou Renátou Sivokovou prispeli knižnici knihou Ľuboša Bohunického Príhody strašiaka fešáka. Z oboch sa budú tešiť detskí čitatelia, ktorí sa už nových kníh nevedia dočkať. V darovaných knihách nájdu aj fotografie detí-darcov a ich pedagogičiek, ktoré tam vlepíme.

Okrem detí sa v Rimavskej Sobote do projektu Jednu knihu ročne (knižnici) do 16. apríla 2013 zapojili:

Beata Nagyová, Elena Bolhová, Ján Balciar, Peter Kováč, Draha Bartóková, Mária Ostrihoňová, PharmDr. Iveta Gáborová, Eva Fábryová, Viera Paliderová, Beata Melišíková, Anna Hukelová, Zora Pálová, Mgr. Ema Juhászová, Mgr. Anna Dulovičová, Tomáš a Ivana Matúškovci, Mária Blaskovicsová, Linda Vincelová, A. Pavlíková, Ing. Vladimír Maňka – župan VÚC BBSK (– daroval ako súkromná osoba), G. Mede, P. Žilka, K. Bástiová. K. Boros, Mgr. Marek Cirbus, Mgr. Jana Ciráková a päť anonymných darcov.

Jana Pósová (vľavo) a Renáta Sivoková

Jana Pósová (vľavo) a Renáta Sivoková

Do každej darovanej knihy vlepujeme samolepku s menom darcu. V knihách, ktorých darcovia si želajú zostať v anonymite, uvádzame na samolepke len: Dar od čitateľa.

Ľudia stále reagujú a pýtajú sa, aké knihy môžu darovať. Takže projekt stále žije.

Ďakujeme za projekt a ďakujeme všetkým, ktorí milujú knihy a chcú sa podeliť.

Prajeme všetkým pekné zážitky pri čítaní.

Pracovníci Knižnice Mateja Hrebendu Rimavská Sobota

Fotografie: archív knižnice