Neľutujem

Keď som v roku 2010 preberala agendu v našej knižnici, bolo v nej zapísaných 89 čitateľov. Ani nie po troch mesiacoch stúpol ich počet na 244, a kníh bolo požičaných viac, ako predtým za celý rok. To ma presvedčilo, že knižnici, a najmä ľuďom, ktorí do nej chodia, stojí za to venovať aj voľný čas. V roku 2010 si čitatelia požičali 2 626 knižných titulov a do októbra 2012 to bolo 4 872 titulov. Toto sú chvíle, keď si hovorím, že tá práca má význam.

Prispela aj obec. Vybojovala som si program na evidenciu kníh, „nakŕmila“ som ho s pomocou kolegýň z aktivačných prác. Potom som poslala asi 400 upomienok, čo predstavovalo viac ako 1 000 titulov, ktoré čitatelia nevrátili aj niekoľko rokov. Za oneskorene vrátené knihy som začala tvrdo inkasovať a čuduj sa svete, väčšina členov (najmä tých nových) to vzala úplne normálne. Tí skalní s tým mali a ešte aj majú väčšinou problém, ale postupne si zvykajú...

Ilustračná fotografia: JeremyOK

Ilustračná fotografia: JeremyOK

V tomto roku sme sa zapojili aj do projektu Noc s Andersenom – nocovanie detí v knižnici s rôznymi hrami a najmä čítaním, ale i strašením, čo sa deťom náramne páčilo. Rada by som sa s deťmi pustila aj do zážitkového čítania. Verím, že nájdem niekoho, kto vie deti upútať, pretože ak ich zaujmeme, tak máme istých čitateľov a samozrejme, aj požičaných kníh...

Bola by som rada, keby sa počet čitateľov ešte zvýšil. Bez noviniek to však asi pôjde iba veľmi ťažko, povedala som si. Nápad s projektom Jednu knihu ročne (knižnici) preto akoby zoslalo samo nebo. Keď som sa o ňom dozvedela, zaujal ma aj nadchol, lenže potom prišla pochybnosť – neurazia sa čitatelia, že ich prosíme o nové knihy? Dnes neľutujem. A vo chvíli, keď do knižnice príde človek, ktorý je tam vlastne prvý raz v živote a povie, že na zastávke si prečítal plagát Jednu knihu ročne (knižnici) a aj on by sa chcel do projektu zapojiť, mám pocit, že snívam.

Do projektu sa zatiaľ zapojilo 23 ľudí, od ktorých získa naša knižnica 35 titulov nových kníh! A verím, že to ešte nie je koniec. Jednu knihu sme dostali aj od Súkromnej základnej umeleckej školy v Hliníku nad Hronom, v ktorej nám už žiaci podľa odporúčania projektu JKR(K) robia do darovaných kníh darcovské exlibrisy. Napadlo mi, že z nich v našich priestoroch urobím výstavu. A ak sa urobí nejaký výber, mohol by byť víťazný obrázok akýmsi logom našej knižnice.